PL

Czym zajmuje się Soiltech ?

Logo UE
WORD Soiltech bierze udział w projekcie UE


Firma Soiltech Sp. z o.o. która powstała we wrześniu 2013 roku realizuje specjalistyczne roboty geotechniczne na ternie całego kraju. Nasza oferta skierowana jest do potencjalnych wykonawców budownictwa hydrotechnicznego, drogowego, przemysłowego oraz kubaturowego. Wykonujemy pełen zakres robót geotechnicznych od koncepcji poprzez badania geotechniczne, projekt, kończąc na wykonawstwie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań projektowych oraz wykonawczych gwarantujemy wysoką jakość usług. Firma Soiltech Sp. z o.o. została założona przez osoby z dużym doświadczeniem w robotach specjalistycznych oraz geotechnicznych.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 2/09/2017 z dnia 1 września 2017 roku dotyczącego dostawy maszyny – wiertnicy wyposażonej w świder CFA, w ramach projektu pn. „Wdrożenie specjalistycznych usług geotechnicznych w firmie Soiltech w oparciu o technologię CFA dla potrzeb realizacji konstrukcji hydrotechnicznych budownictwa morskiego” (wniosek o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0161/17), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: II Przedsiębiorstwa, Działania: 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania: 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, realizowanego przez firmę Soiltech Sp. z o.o


Szanowni Państwo

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożone oferty. Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/11.

W postępowaniu wzięli udział:

· SM POLSKA Sp. z o.o. S.K. z siedzibą Węgrzcach (32-086) przy ul. Warszawskiej 7,

· KDM DARIUSZ MAZUR z siedzibą w Michałowicach (05-816) przy ul. Kolejowej 16,

· BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/11.

Oferta firmy SM POLSKA Sp. z o.o. S.K. została odrzucona z powodu braku wszystkich wymaganych dokumentów i nie podlegała ocenie.

Oferta firmy KDM DARIUSZ MAZUR otrzymała łącznie 68,68 punktów, w tym:
· w kryterium „Cena” otrzymał 48,68 punktów,
· w kryterium „Gwarancja” otrzymał 10 punktów,
· w kryterium „Termin dostawy” otrzymał 10 punktów

Oferta firmy BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. otrzymała łącznie 70 punktów, w tym:
· w kryterium „Cena” otrzymała 60 punktów,
· w kryterium „Gwarancja” otrzymała 10 punktów,
· w kryterium „Termin dostawy” otrzymała 0 punktów.


PDF Zapytanie Ofertowe (opublikowano dnia: 1.09.2017)
PDF Zmienione zapytanie ofertowe nr 02/09/2017 (opublikowano dnia: 3.10.2017)
PDF Protokół wyboru oferty (opublikowano dnia: 30.10.2017)Szybki Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji !

 

 

Soiltech Sp. z o.o.

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdańsk

Tel.: +48 602 221 159

Tel.: +48  662 087 132

E-mail: biuro@soiltech.pl

E-mail: mateusz.kliem@soiltech.pl

 

AKTUALNOŚCI I BLOG
Aktualności
Blog
 • Pale CFA - Nabrzeże Mew w Porcie Gdańsk
  Pale CFA - Nabrzeże Mew w Porcie Gdańsk
  Od grudnia 2018 roku wykonujemy pale CFA na budowie Nabrzeża Mew w ...

  czytaj więcej

 • Nabrzeże Rumuńskie faza I
  Nabrzeże Rumuńskie faza I
  Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap I Nabrzeże Rumuńskie, fa...

  czytaj więcej

 • LCS Iława - Dreny wwiercane
  LCS Iława - Dreny wwiercane
  Realizacja projektu Modernizacja linii E65 w obszarze LCS Iława...

  czytaj więcej

 • Motława XIV - Kotwy
  Motława XIV - Kotwy
  Prace wykonywane w zakresie projektu Modernizacja wejścia do portu we...

  czytaj więcej

 • Nabrzeże Indyjskie - Kotwy
  Nabrzeże Indyjskie - Kotwy
  Inwestycja realizowana w ramach projektu „Przebudowa linii cumow...

  czytaj więcej